Maartiin Odeegaard waliigaltee Arsenaal waliin qabu haga bara 2028tti haaresse

Dursaan taphattoota Arsenaal Maartiin Odeegaard waliigalteesaa haga Waxabajjii 2028tti haaresse. Taphataan lammii Noorweyi Odeegaard waliigaltee isaa erga haaressee booda yaada kenneen, "Waliigalter haaraa mallatteessuun murtoo salphaadha, akka kilabaatti hojiin hojjetaa…

Continue ReadingMaartiin Odeegaard waliigaltee Arsenaal waliin qabu haga bara 2028tti haaresse