Pireezidaanti Saahilawarqi Daayrektara olaanaa Dhaabbataa Godaantota Addunyaa waliin mari’atan

AMN Fulbaana 30, 2016:- Pireezidaantiin FDRI Saahilawarqi Zawudeen, Daayrektara Olaanaa Dhaabbata Godaatotaa Addunyaa Emmii Pooppi waliin mari’ataniiru. Emmii Pooppi dawwannaa hojii isaanii Itiyoophiyaatti taasisaniiru. Daawwannaa isaaniin cinaattis, marii Pireezidaantii Saahilawarqi…

Continue ReadingPireezidaanti Saahilawarqi Daayrektara olaanaa Dhaabbataa Godaantota Addunyaa waliin mari’atan

Miseensonni Waldaa Balaliistota Daandii Qilleensa Ityoophiyaa, Humna Qilleensaa Ityoophiyaa waliin tumsaan akka hojjetan himan

Waldaan Balaliistotaa Itiyoophiyaa, Humna Qilleensaa Itiyoophiyaa waliin hojjechuuf qophii ta’uu beeksise. Miseensonni waldichaa Humna Qilleensaa Itiyoophyaatti daawwanna muuxannoo waljijjiirraa taasisaniiru. Humni Qilleensaa ergama siyaasaa, gosa, amantaa fi kanneen biroorraa walaba…

Continue ReadingMiseensonni Waldaa Balaliistota Daandii Qilleensa Ityoophiyaa, Humna Qilleensaa Ityoophiyaa waliin tumsaan akka hojjetan himan

Abbootiiin Amantaa duudhaalee amantaa barootaaf waliin qaban jabeessuun nagaa fi tasgabbii biyyaaf hojjechuu qabu jedhame

Gumiin Dhaabbilee Amantaa Oromiyaa haala kabaja Ayyaana Irreechaa, Masqalaa fi Moolidaa fuldura kanatti kabajamu ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Amantaan kamuu duudhaa fi safuu mataa isaa waan qabuuf amantii fi eenyummaa…

Continue ReadingAbbootiiin Amantaa duudhaalee amantaa barootaaf waliin qaban jabeessuun nagaa fi tasgabbii biyyaaf hojjechuu qabu jedhame

Kutaa Magaalaa Sulultaatti pirojektoonni Birrii miiliyoona 500 ijaaraman eebbifaman

Bulchiinsa Magaalaa Shaggar Kutaa Magaalaa Sulultaatti pirojektoonni gara garaa Birrii miiliyoona 500’n ijaaraman eebbifamaniiru. Piroojektoonni mana barumsaa bu'uura Boruu, Giddugalli gabaa fi Gamoo Bulchiinsa magaalaa eebbifamuu Bulchaan kutaa magaalaa Sulultaa…

Continue ReadingKutaa Magaalaa Sulultaatti pirojektoonni Birrii miiliyoona 500 ijaaraman eebbifaman

Naannoo Amaaraatti Ayyaanni Mawulidaa fi Masqalaa karaa nagaan akka kabajamu hojjetamaa jiraachuu ibsame

Naannoo Amaaraatti Ayyaanni Mawulidaa fi Masqalaa karaa nagaan akka kabajamu hojjetamaa jiraachuu Qajeelchi Ajaja Waliigalaa Labsii Yeroo Ariifachiisaa ibseera. Fulbaana 16 fi 17, 2016 Ayyaanni Mawuliidaa fi Masqalaa karaa duudhaa…

Continue ReadingNaannoo Amaaraatti Ayyaanni Mawulidaa fi Masqalaa karaa nagaan akka kabajamu hojjetamaa jiraachuu ibsame

Leenjiin hoggansa olaanoo Paartii Badhaadhina kennama ture xumurame

Leenjiin hoggantoota olaanoo Paartii Badhaadhinaaf guyyoota 12’f Magaalaa Adaamaatti kennamaa ture milkaa’inaan xumuramuu paartichi beeksise. Leenjichi, tokkummaa keessoo caalmaan cimsuun, hoggansii akka walirraa baratuufi muuxannoo waliif qooduun, yaadama bu’uuraa paartichaa…

Continue ReadingLeenjiin hoggansa olaanoo Paartii Badhaadhina kennama ture xumurame

Turizimiin Oromiyaa waggoota sadan darban dadammaqiinsa guddaa agarsiiseera- Pireezidaanti Shimallis

Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan cufiinsa Sagantaa "Torbee Turiizimii" Komishinii Turiizimii Oromiyaatiin qophaa’ee irratti hirmaataniiru. Sagantichaan raawwii seektaricha irratti caalaatti akka hojjetamu kan kakaasaniifi qooda fudhattoota seektarichaa dadammaqsuu…

Continue ReadingTurizimiin Oromiyaa waggoota sadan darban dadammaqiinsa guddaa agarsiiseera- Pireezidaanti Shimallis

Ayyaanni Mawulidaa sadarkaa biyyaalessaatti Mazjiida guddicha Anuwaaritti kabajamaa jira

AMN Fulbaana 16, 2016:- Ayyaanni Mawuliidaa waggaa 1498ffaan hordoftoota Amantaa Islaamaa biraatti kabajamaa jira. Ayyaanicha sababeeffachuu har'a ganama sa'aatii 12:00 irratti madfiin si'a 9 dhuka'eera. Ayyaanicha gochaa gaarii Nabiyyuu Mahaammad…

Continue ReadingAyyaanni Mawulidaa sadarkaa biyyaalessaatti Mazjiida guddicha Anuwaaritti kabajamaa jira

Kabajni Ayyaana Mawuliidaa fi Daamaraa nagaan xumurame – Humna Waloo Nageenyaa

Kabajni Ayyaana Mawuliidaa fi Daamaraa nagaan xumuramuu Humni Waloo Tikaa fi Nageenyaa beeksise. Humni walichaa ayyaanoonni kunneen rakkoo nageenyaa tokko malee akka xumuramu iddoolee shakkiin juratti xiyyeeffachuun hojiin hojjetame milkaa'ina…

Continue ReadingKabajni Ayyaana Mawuliidaa fi Daamaraa nagaan xumurame – Humna Waloo Nageenyaa

Tajaajilli Lammummaa Imala Ofitti Deebi’uuf Taasifamu dha- Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa

Tarsiimoon misoomaa kamuu, hirmaannaa ummataa dhugoomsuuf aadaafi duudhaa ummatichaa irraa waraabamuu akka qabu ifatti mul’isejedhan Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan. Pireezidaanti Shimallis hojiilee Tajaajila Lammummaan hojjetaman ilaalchisee ergaa…

Continue ReadingTajaajilli Lammummaa Imala Ofitti Deebi’uuf Taasifamu dha- Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa