Giddugaloota Nyaataa Finfinneetti lammileen harka qalleeyyii kuma 35 ol fayyadamaa jiru- Kantiibaa Adaanech Abeebee

You are currently viewing Giddugaloota Nyaataa Finfinneetti lammileen harka qalleeyyii kuma 35 ol fayyadamaa jiru- Kantiibaa Adaanech Abeebee

AMN Fulbaana 17, 2016:- Jiraattoota magaalaa Finfinneef kennaa bara haaraa dabalataa akka ta’uuf giddu gala nyaataa ‘Tasfaa Birhaan’ 20ffaan eebbifamuu Kantiibaan Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen himan.

Kabajamoo Muummee Ministiraa keenya maqaa fayyadamtootaatiin onneerraa galateeffachuun barbaada jedhan.

“Har’a tajaajila kan eegalchiisne giddu galli nyaataa kuni kutaa magaalaa gullallee naannawwaa Qacanee Madaani’aalam jedhamuun waamamutti kan ijaarame dha” jedhaniiru.

Jiraattoota humna hin qabne 500 ol ta’aniif guyyaatti al-tokko nyaata madaalawaa dhiyeessuufii kan danda’u ta’uus eeran.

Walumaa galatti giddu galaawwan nyaataa 20’n magaalaa Finfinneetti argaman irraa jiraattoonni magaalattii kuma 35 ol ta’an itti tajaajilamaa jirus jedhaniiru.

“Mula’ata keenya qooddachuun giddu gala nyaataa ‘tasfaa birhaan’ 20ffaa baasii birrii miiliyoona 47 tiin kan nuuf ijaaran abbaa qabeenyaa “Tokkummaa Istaar Biizinas Giruup” kan ta’an obbo Tokkummaa Fiixee akkasumas fayyadamtoota itti fufiinsaan nyaachisuuf giddu galicha kan nurraa fuudhan hundeessaan Faawundeeshinii Bizu’aayyahu Taaddalaa obbo Bizu’aayyahu Taaddalaa maqaa fayyadamtootaan onneerraa galateeffachuun barbaada” jedhaniiru.

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review