Irreechi faajjii tokkummaa fi obbolaawummaati- Dargaggoota Finfinnee fi Shaggar

Irreechi faajjii tokkummaa fi obbolummaati jedhan dargaggoonni Kutaa Magaalaa Aqaaqii Qaallittii, Kooyyee Faccee fi Galaan. Dargaggoonni kutaalee Magaalaa sadanii, akkaataa ayyaana Irreechaa dudhaa eeguun kabajuun danda'amu irratti waliin mari'ataniiru. Itti…

Continue ReadingIrreechi faajjii tokkummaa fi obbolaawummaati- Dargaggoota Finfinnee fi Shaggar

Kantiibaa Adaanech Abeebeen ayyaanotni Moolidaafi Damaraa nagaan akka kabajamaniif qaamolee tumsan galateeffatan

AMN Fulbaana 16, 2016:- Kantibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen qaamolee Kabajni Ayyaana Mawuliidaa fi Daamaraa nagaan akka xumuramu tumsan galateeffataniiru. Kabajni Ayyaana Mawuliidaa fi Daamaraa duudhaa isaa eegee haala…

Continue ReadingKantiibaa Adaanech Abeebeen ayyaanotni Moolidaafi Damaraa nagaan akka kabajamaniif qaamolee tumsan galateeffatan

Magaalaa jireenya harka qalleeyyii jijjirtu uumuuf hojjechaa jirra- Obbo Jaanxiraar Abbaayi

Bulchiinsa Kutaa Magaalaa Qirqoositti mannen harka qalleeyyiif ijaaraman dabarfaman. Manni jireenya kuni Deeggarsa Mootummaatin fi Dhaabbata Beeksisaa Mark jedhamuun akka ijaarame ibsameera. Manni jireenyaa kun Gamoo abbaa Darbii tokkoo yoo…

Continue ReadingMagaalaa jireenya harka qalleeyyii jijjirtu uumuuf hojjechaa jirra- Obbo Jaanxiraar Abbaayi

Dr. Abiy Ahimad Finfinneetti Giddugala Soorataa 20ffaa eebbisiisan

AMN Fulbaana 17, 2016:- Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimad Giddugala Soorataa 'Tasfaa Birahaan' 20ffaa eebbisiisuun hojii eegalchiisan. Giddugalichi Kutaa Magaalaa Gullalleetti kan ijaarame dha. Dr. Abiy ayyaana Masqalaa sababeeffachuun Kantiibaa…

Continue ReadingDr. Abiy Ahimad Finfinneetti Giddugala Soorataa 20ffaa eebbisiisan

Giddugaloota Nyaataa Finfinneetti lammileen harka qalleeyyii kuma 35 ol fayyadamaa jiru- Kantiibaa Adaanech Abeebee

AMN Fulbaana 17, 2016:- Jiraattoota magaalaa Finfinneef kennaa bara haaraa dabalataa akka ta’uuf giddu gala nyaataa ‘Tasfaa Birhaan’ 20ffaan eebbifamuu Kantiibaan Magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen himan. Kabajamoo Muummee Ministiraa…

Continue ReadingGiddugaloota Nyaataa Finfinneetti lammileen harka qalleeyyii kuma 35 ol fayyadamaa jiru- Kantiibaa Adaanech Abeebee