Shakkamaan ragaalee sobaa garagaraa qopheessuu irratti bobba’e to’atame

You are currently viewing Shakkamaan ragaalee sobaa garagaraa qopheessuu irratti bobba’e to’atame

Magaalaa Finfinnee Kutaa Magaalaa Araadaatti shakkamaan ragaalee sobaa qopheessuun raabsaa ture to’atamuu Poolisiin Federaalaa beeksise.

0 Reviews ( 0 out of 0 )

Write a Review